Arabia Saudyjska wydała nową serię banknotów

Saudi Arabian Monetary Authority w dniu 13 grudnia 2016 roku wydał nową serię banknotów obiegowych o nominałach: 5, 10, 50, 100 i 500 riali. Jest to szósta seria banknotów w historii Arabii Saudyjskiej. Na awersach banknotów: 5, 10, 50 i 100 riali widnieje wizerunek króla (Salman ibn Abd al-Aziz), który objął tron 23 stycznia 2015 roku. Natomiast na banknocie o nominale 500 riali, podobnie jak w poprzedniej serii, widnieje wizerunek twórcy państwa saudyjskiego i pierwszego króla (Abd al-Aziz ibn Su’ud). Zgodnie z wcześniejszymi informacjami nie wyemitowano banknotu o nominale 1 riali, który został zastąpiony monetą. Wraz z banknotami do obiegu wejdą również nowe monety o nominałach 1, 5, 10, 25, 50 halali oraz 1 i 2 riale. W ciągu ostatnich dni nastąpiła zmiana nazwy emitenta Arabii Saudyjskiej – z „Saudi Arabian Monetary Agency” na „Saudi Arabian Monetary Authority”.

Nowa -szósta- seria banknotów (2016):

Filmik promujący nową serię banknotów:

Piąta seria banknotów (2007):

5 riali saudyjskich (SAR) – ok. 5,60 złotych polskich (PLN)
kurs walut na grudzień 2016 r.

źródło: http://www.arabnews.com/node/1023411/saudi-arabia#