Banknot z największą ilością zer w nominale

Banknotem z największą ilością zer w nominale jest 100 bilionów dolarów z Zimbabwe wydane w 2009 roku. Banknot posiada 14 zer w nominale.

100.000.000.000.000 – sto bilionów dolarów

Na awersie formacja skalna Chiremba Balancing Rocks.
Na rewersie Wodospady Wiktorii oraz bawół.
Rozmiar banknotu: 148 x 74 mm

Był to najwyższy nominał banknotu wprowadzony w Zimbabwe w związku z panującą tam hiperinflacją.
Obecnie walutą obowiązującą w Zimbabwe jest dolar amerykański.

zimbabwe100

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://banknote.ws