Białoruś przeprowadzi denominację rubla wprowadzając nową serię banknotów 1 lipca 2016 roku

Narodowy Bank Republiki Białorusi w dniu 1 lipca 2016 roku wprowadzi do obiegu nową serię banknotów (seria 2009). Zostanie przeprowadzona denominacja rubla białoruskiego. W przeliczeniu 10.000 obecnych rubli (seria 2000) będzie odpowiadać 1 nowemu rublowi (seria 2009) – odcięto cztery zera. W nowej serii będzie 7 banknotów o nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 rubli.
Nowa seria banknotów została wydrukowana na zlecenie Narodowego Banku Republiki Białorusi już w 2008 roku jednak proces denominacji został przełożony ze względu na globalny kryzys gospodarczy i związane z tym pogorszenie sytuacji gospodarczej na Białorusi. Obecne banknoty z serii 2000 będą prawnym środkiem płatniczym równolegle z nową serią do 1 stycznia 2022 roku. Po tym czasie jedynym środkiem płatniczym pozostaną banknoty z nowo zaprezentowanej serii 2009.

belarusnewset

źródło: http://www.nbrb.by/Press/?nId=124&l=en http://www.nbrb.by/engl/Coinsbanknotes/Denomination2016.pdf