Czechy ujawniły projekt nowego banknotu okolicznościowego

Česká Národní Banka ujawnił projekt nowego banknotu okolicznościowego o nominale 100 koron, który upamiętni setną rocznicę wprowadzenia korony. Banknot zostanie wydany w 2019 roku. Kolorem dominującym nowego banknotu jest złoto-żółty. Na awersie widnieje portret pierwszego czechosłowackiego ministra finansów, którym był Alois Rašín. Na rewersie figuruje dawny budynek Urzędu Nadzoru Bankowego w praskim Pałacu Schebkova na Nowym Mieście. W konkursie na wizerunek banknotu startowało 15 projektantów – zgłoszono 17 prac. Projektantem zwycięskiego wizerunku banknotu jest Eva Hašková.

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/bankovka_100_2019_realizace_lic.jpg
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/bankovka_100_2019_realizace_rub.jpg

źródło: https://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/bankovka_100_2019_soutez_realizace.html

zdjęcia pochodzą ze strony: https://www.cnb.cz