Czechy wydały nowy banknot obiegowy o nominale 100 koron

Česká Národní Banka w dniu 30 stycznia 2019 roku wyemitował nowy banknot obiegowy o nominale 100 koron czeskich z okolicznościowym nadrukiem upamiętniający setną rocznicę emisji korony czechosłowackiej. Jest to banknot bazujący na tym samym projekcie graficznym co będąca od 1993 roku w obiegu wersja 100 koron. Nowością jest okolicznościowy nadruk na awersie. W dniu 31 stycznia 2019 roku Česká Národní Banka wyda banknot okolicznościowy o nominale 100 koron. Będzie to zupełnie nowy projekt z wizer.unkiem Alois Rašín – WIĘCEJ.

Nowy banknot obiegowy z okolicznościowym nadrukiem o nominale 100 koron (2019):

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/mince/galerie_obrazku/bankovka_100czk_s_pritiskem_19_lic.jpg
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/mince/galerie_obrazku/bankovka_100czk_s_pritiskem_19_rub.jpg

Banknot obiegowy o nominale 100 koron (1993-):

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/galerie_obrazku/100_lic.jpg
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/galerie_obrazku/100_rub.jpg

źródło: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2019/201901320_20_kc_vzor_2019_emise.html

zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.cnb.cz