Czechy wydały nowy banknot okolicznościowy o nominale 100 koron

Česká Národní Banka w dniu 31 stycznia 2019 roku wyemitował nowy banknot obiegowy o nominale 100 koron, który upamiętnia setną rocznicę emisji korony czechosłowackiej. Na awersie widnieje portret pierwszego czechosłowackiego ministra finansów, którym był Alois Rašín. Na rewersie figuruje dawny budynek Urzędu Nadzoru Bankowego w praskim Pałacu Schebkova na Nowym Mieście. Wymiary banknotu to: 194 x 84 mm. Nakład banknotu wynosi 20000 sztuk. Projektantem jest Eva Hašková. Jest to pierwszy banknot okolicznościowy wydany przez Česká Národní Banka.

Nowy banknot okolicznościowy o nominale 100 koron czeskich (2019):

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/bankovka_100_2019_lic.jpg
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/bankovka_100_2019_rub.jpg

źródło: http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plan_emise_2016-2020/mimoradne/bankovka_100_2019.html

zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.cnb.cz