Gwinea wprowadziła do obiegu zmodernizowaną wersję banknotu o nominale 1000 franków

Banque Centrale de la République de Guinée wprowadził do obiegu zmodernizowany banknot o nominale 1000 franków.
Awers banknotu przedstawia kobietę afrykańską. Natomiast na rewersie znajduje się koparka z wywrotką podczas pracy w kopalni.

guinea1000new

Poprzednia emisja 1000 franków P-40 z 2006 roku:

W tym roku Gwinea zmodernizowała banknot 5000 franków:

W obiegu pojawił się również nowy banknot o najwyższym w Gwineii nominale 20000 franków:

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://banknote.ws