Indie wydają nowy banknot obiegowy o nominale 200 rupii

Reserve Bank of India (RBI) w dniu 25 sierpnia 2017 roku wyemituje nowy banknot obiegowy o nominale 200 rupii. Do tej pory w historii Indii nie było banknotu o w/w nominale. Będzie to kolejny banknot z nowej serii, która jest wydawana od 2016 roku (wydano 500 i 2000 rupii). W najbliższym czasie do obiegu trafi także nowy banknot o nominale 50 rupii.

Nowy banknot obiegowy o nominale 200 rupii (2017):

Awers: Mahatma Gandhi (1869-1948) – jeden z twórców współczesnej państwowości indyjskiej i propagator pacyfizmu.
Rewers: Sańći – zespół architektury buddyjskiej, w skład którego wchodzą trzy stupy, ruiny świątyń i klasztorów.
Wymiary: 146 x 66 mm

Banknoty obiegowe o nominałach 500 i 2000 rupii z nowej serii (2016-):

Nowy banknot obiegowy o nominale 50 rupii, który zostanie wkrótce wydany (2017):

200 rupii indyjskich (INR) – ok. 11,30 złotych polskich (PLN)
kurs walut na sierpień 2017 r.

źródło: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41460 oraz http://wikipedia.com
zdjęcia banknotu pochodzą ze strony: http://banknote.ws oraz http://www.rbi.org.in