Jak długo „żyją” polskie banknoty obiegowe?

Średnia długość życia poszczególnych banknotów w obiegu według NBP:
10 zł – 10 miesięcy
20 zł – 11 miesięcy
50 zł – 20 miesięcy
100 zł – 68 miesięcy (ok. 6 lat)
200 zł – 141 miesięcy (ok. 12 lat)

Największy udział w obiegu maja banknoty 100 zł (ok. 59%).
Najmniejszy udział w obiegu mają banknoty 20 zł (ok. 7%).
To ile banknotów i monet znajduje się w obiegu jest monitorowane przez informatyczny System Emisyjno-Skarbcowy NBP.
NBP dzięki temu systemowi ustala aktualne zapotrzebowanie na środki pieniężne i określa wielkość zamówienia u producentów.

źródło: http://www.nbp.pl/publikacje/bankoteka/bankoteka-3.pdf