Kostaryka wydaje trzy nowe banknoty polimerowe

Banco Central de Costa Rica (BCCR) w ciągu kilku najbliższych tygodni wyemituje trzy nowe banknoty obiegowe, które zostały wydrukowane na podłożu polimerowym. Będą to banknoty o nominałach: 2000, 5000 i 20000 colonów. Banknoty o nominałach 1000 i 10000 colonów zostaną wyemitowane w późniejszym terminie. Z biegiem czasu BCCR wymieni obecne w obiegu banknoty papierowe na ich odpowiedniki drukowane na podłożu polimerowym.  Obecnie w obiegu jest seria wydawana od 2009 roku i składająca się z sześciu nominałów: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 i 50000 colonów. Tylko banknot o nominale 1000 colonów jest drukowany na podłożu polimerowym. Banknot o nominale 50000 colonów nie jest już dodrukowywany. Stopniowo zostanie wycofywany z obiegu.

Nowe banknoty obiegowe o nominale 2000, 5000 i 20000 colonów (2020):

Obecna seria banknotów obiegowych Kostaryki (2009-):

źródło: https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/ComunicadosPrensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-024-2020-Circulacion_Nuevos_Billetes_2020.pdf
zdjęcia banknotów pochodzą ze strony: https://www.bccr.fi.cr