Mołdawia zastąpi najniższe nominały banknotów monetami

Banca Naţională a Moldovei w dniu 28 lutego 2018 roku wyemitował nowe nominały monet obiegowych. Są to monety o nominałach: 1, 2, 5 i 10 lej. Do tej pory nie było w obiegu monet o w/w nominałach. Jest to pierwszy krok do zastąpienia najniższych nominałów banknotów monetami. Zapewne z czasem tak sie stanie jednak jeszcze nie ogłoszono tej decyzji. Nowe monety będą w obiegu równolegle z banknotami o tych samych nominałach. Wprowadzenie nowych nominałów monet ma na celu zwiększenie żywotności najniższych nominałów w obiegu a co za tym idzie redukcję kosztów produkcji. Obecnie w obiegu znajduje się dziewięć nominałów banknotów: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1000 lej. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami prasowymi Mołdawia planuje wydać nową serie banknotów obiegowych. Nie podano jednak terminu emisji nowych banknotów.

 

Nowa nominały monet obiegowych (2018):

Obecna seria banknotów obiegowych Mołdawii (1993-):

źródło: http://www.bnm.md/en/content/28-february-2018-new-metal-coins-1-2-5-and-10-lei-are-put-circulation-1
zdjęcia banknotów pochodzą ze strony: http://www.bnm.org