Nepal wydał nowy banknot obiegowy o nominale 10 rupii

Nepal Rastra Bank (NRB) we wrześniu 2017 roku wyemitował nowy banknot obiegowy o nominale 10 rupii. Awers banknotu w porównaniu z jego poprzednią wersją nie uległ znaczącym zmianom – odświeżono głównie kolorystykę. Na rewersie zamiast trzech antylop pojawiła się tylko jedna. Jest to kolejny nominał nowej serii – do tej pory wydano już pięć nominałów: 5, 20, 50, 100 i 1000 rupii.

Awers: Mount Everest ; Bóg Wisznu siedzący na orle Garuda.
Rewers: Antylopa.

Nowy banknot obiegowy o nominale 10 rupii (2017):

Banknot obiegowy o nominale 10 rupii wydawany od 2012 roku:

10 rupii nepalskich (NPR) – ok. 35 groszy polskich (PLN)
kurs walut na wrzesień 2017 r.

źródło: https://www.nrb.org.np/
zdjęcia pochodzą ze strony: http://banknote.ws