Pierwszy na świecie banknot z kodem kreskowym – holenderskie 25 guldenów z 1989 roku

Pierwszym na świecie banknotem wydanym z kodem kreskowym było holenderskie 25 guldenów z 1989 roku.

Pozostałe trzy nominały banknotów holenderskich z kodem kreskowym:Liban jest drugim krajem na świecie, który wprowadził kody kreskowe na swoich banknotach.

Kod kreskowy inaczej kod paskowy (z ang. barcode) – jest to graficzne odzwierciedlenie informacji poprzez kombinację następujących po sobie ciemnych i jasnych elementów, ustalonych według przyjętych zasad budowy danego kodu. Celem stosowania kodów kreskowych jest automatyczna identyfikacja produktów, głównie w logistyce oraz handlu. Pełni funkcję identyfikacyjną – pozwala na szybkie otrzymanie danych i informacji o produkcie uprzednio wprowadzonym do bazy danych do którego został przypisany kod kreskowy.

Jak dotąd tylko dwa powyższe kraje stosowały kody kreskowe na banknotach – indywidualne dla każdego banknotu.

Kod kreskowy był wykorzystywany m.in. przez Kanadę jednak służył on wyłącznie do wskazania nominału banknotu (wszystkie banknoty o tym samym nominale zawierają ten sam kod kreskowy).