Polska: NBP wprowadzi do obiegu zmodernizowane banknoty o nominałach 10 i 20 złotych

Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu zmodernizowane banknoty o nominałach 10 i 20 złotych. Wprowadzenie zmodernizowanych banknotów reguluje „Zarządzenie Prezesa NBP nr 30/2016 z 1 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów o wartości nominalnej 10 zł i 20 zł”. Jako pierwszy bo już 20 stycznia 2017 roku wejdzie do obiegu zmodernizowany banknot o nominale 20 złotych. Natomiast zmodernizowany banknot o nominale 10 złotych pojawi się w obiegu w dniu 27 lutego 2017 roku. Projekty graficzne banknotów nie ulegną zmianie. Nowością na obu nominałach będzie przezroczysta warstwa ochronna na awersach i rewersach. Banknoty zostaną wydane z nową datą tj. 15 września 2016 r. Będą opatrzone podpisem nowego Prezesa NBP, którym od 16 czerwca 2016 jest Adam Glapiński oraz podpisem Głównego Skarbnika, którym jest obecnie Marek Oleś. Wielkość emisji poszczególnych nominałów to: 10 złotych – do 1 000 000 000 sztuk ; 20 złotych – do 800 000 000 sztuk. W/w nominały zostały ostatnio zmodernizowane i wprowadzone do obiegu w kwietniu 2014 roku. Pierwsza emisja w/w nominałów miała miejsce w 1995 roku. Będzie to zatem trzecia w historii emisja powyższych nominałów banknotów z serii „Włady polscy”. Banknoty zostaną wyprodukowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Na chwilę obecną nie ujawniono wizerunków nowych banknotów.

Ostania emisja banknotu o nominale 10 złotych (2012) – w obiegu od kwietnia 2014 r.:

Ostania emisja banknotu o nominale 20 złotych (2012) – w obiegu od kwietnia 2014 r.:

Pierwsza emisja banknotu o nominale 10 złotych (1994) – w obiegu od stycznia 1995 r.:

Pierwsza emisja banknotu o nominale 20 złotych (1994) – w obiegu od stycznia 1995 r.:

źródło: monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1194/M2016000119401.pdf