Rosja wprowadzi do obiegu banknoty o nominałach 200 i 2000 rubli

Centralny Bank Federacji Rosyjskiej (Центральный банк Российской Федерации) poinformował, że zamierza uzupełnić istniejącą serię banknotów o nominały: 200 i 2000 rubli. Nowe nominały banknotów mają zwiększyć wygodę podczas płatności gotówkowych i zaoszczędzić czas przy płaceniu za towary i usługi. Nowe nominały banknotów zostaną wprowadzone do obiegu pod koniec 2017 roku. Bank poinformował, iż emisja banknotów o w/w nominałach jest uzasadnione w przypadku, gdy inflacja w gospodarce nie przekracza 4-6%. Według prognoz banku, roczna inflacja osiągnie poziom docelowy w wysokości 4% na koniec 2017 roku. Dotychczasowa seria rosyjskich banknotów przedstawia postacie oraz miasta i poszczególne regiony kraju. Bank zamierza kontynuować tę tradycję, ale po raz pierwszy o tym kto i co znajdzie się na banknotach zdecydują obywatele w głosowaniu, które według zapowiedzi odbędzie się w III kwartale 2016 roku. Obecnie w obiegu są banknoty z serii, która została wprowadzona w 1997 roku. Nominały to: 5, 10, 50, 100, 500, 1000 i 5000 rubli. Niektóre z nominałów ulegały modyfikacjom (2001, 2004 i 2010 rok), jednak głównie wprowadzano dodatkowe zabezpieczenia – bez większych zmian w elementach graficznych. Banknoty o nominałach 5 i 10 rubli nie są już drukowane – zostały zastąpione monetami. Mimo ich rzadkiego występowania w obiegu są nadal prawnym środkiem płatniczym na terenie Federacji Rosyjskiej.

Banknoty Federacji Rosyjskiej – seria wydawana od 1997 roku:
russiabanknotes

źródło: http://cbr.ru/press/?PrtId=event&id=261&PrintVersion=Y

1 comment

Comments are closed.