Szkocja: RBS ujawnił wizerunek nowego banknotu o nominale 50 funtów

Royal Bank of Scotland (RBS) w dniu 26 czerwca 2021 roku ujawnił wizerunek nowego banknotu obiegowego o nominale 50 funtów. Banknot zostanie wydrukowany na podłożu polimerowym. Pojawi się w obiegu w dniu 18 sierpnia 2021 roku. Jest to czwarty nominał banknotu z nowej serii, która jest wydawana od 2016 roku. Banknoty zostały wyprodukowane przez brytyjską drukarnię DeLaRue. Na awersie pojawił się wizerunek Flory Stevenson (1839-1905) – brytyjskiej reformatorki społecznej. Na rewersie zobaczymy rybołowy oraz cytat z wiersza wiersza „Pokrzywy” Neila Munro. Wymiary banknotu to 149 x 80 mm.

Nowy banknot obiegowy o nominale 50 funtów (2021):

https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A350RBSPolymer/RBS-Polymer-%C2%A350-Front.png
https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A350RBSPolymer/RBS-Polymer-%C2%A350-Back.png

Obecna w obiegu papierowa emisja banknotu o nominale 50 funtów:

https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A350RBSilaySeries/RBS-Ilay-Series-%C2%A350-Front.png
https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A350RBSilaySeries/RBS-Ilay-Series-%C2%A350-Back.png

źródło: https://www.scotbanks.org.uk/banknotes/polymer-banknotes/royal-bank-of-scotland-polymer/royal-bank-of-scotland-50-polymer.html
zdjęcia banknotów pochodzą ze strony: https://www.scotbanks.org.uk