Tunezja wydała nowy banknot obiegowy o nominale 10 dinarów

Tunezja wydała nowy banknot obiegowy o nominale 10 dinarów

Banque Centrale de Tunisie w dniu 27 marca 2020 roku wyemitował nowy banknot obiegowy o nominale 10 dinarów. Na awersie widnieje wizerunek Dr. Tawhida Ben Cheikh (1909-2010) – pierwszej kobiety lekarza w Afryce Północnej. Na rewersie zobaczymy ceramikę i biżuterię berberyjską. Wymiary banknotu to: 148 x 73 mm. Na terenie Tunezji w obiegu są banknoty…

Tunezja planuje wydanie nowego banknotu obiegowego o nominale 20 dinarów

Tunezja planuje wydanie nowego banknotu obiegowego o nominale 20 dinarów

Banque Centrale de Tunisie planuje wydanie nowego banknotu obiegowego o nominale 20 dinarów. Decyzja zapadła na spotkaniu Zarządu BCT, który odbył się w dniu 1 lutego 2017 roku. Ma to związek z bieżącą sytuacją na rynku finansowym, podażą pieniądza oraz ilością rezerw monetarnych kraju. Aktualnie w obiegu jest banknot o nominale 20 dinarów wydany w…