Macedonia wydała dwa nowe banknoty polimerowe

Macedonia wydała dwa nowe banknoty polimerowe

Narodowy Bank Republiki Macedonii (NBRM) w dniu 15 maja 2018 roku wyemitował nowe banknoty obiegowe o nominałach 10 i 50 denarów. Banknoty te zostały wydrukowane na podłożu polimerowym. Są one pierwszymi banknotami polimerowymi wydanymi przez NBRM. Projekt nowych banknotów bazuje na papierowych odpowiednikach obecnych w obiegu. Z dniem 15 maja 2018 roku nowe banknoty polimerowe…

Macedonia ujawniła wizerunki nowych banknotów polimerowych

Macedonia ujawniła wizerunki nowych banknotów polimerowych

Narodowy Bank Republiki Macedonii (NBRM) ujawnił wizerunki dwóch nowych banknotów obiegowych o nominałach 10 i 50 denarów, które zostaną wyemitowane w dniu 15 maja 2018 roku. Banknoty te będą wydrukowane na podłożu polimerowym. Będą one pierwszymi banknotami polimerowymi wydanymi przez NBRM. Projekt nowych banknotów bazuje na papierowych odpowiednikach obecnych w obiegu. Z dniem 15 maja…

Macedonia wyda nowe banknoty polimerowe o nominałach 10 i 50 denarów

Macedonia wyda nowe banknoty polimerowe o nominałach 10 i 50 denarów

Narodowy Bank Republiki Macedonii (NBRM) w dniu 15 maja 2018 roku wyemituje dwa nowe banknoty obiegowe o nominałach 10 i 50 denarów. Zostaną one wydrukowane na podłożu polimerowym. Będą one pierwszymi banknotami polimerowymi wydanymi przez NBRM. Nie ujawniono projektów nowych banknotów. Na chwilę obecną brak informacji czy projekt nowych banknotów będzie bazował na papierowych odpowiednikach…

Macedonia wprowadzi do obiegu dwa nowe banknoty a wycofa jeden o najwyższym nominale

Macedonia wprowadzi do obiegu dwa nowe banknoty a wycofa jeden o najwyższym nominale

Narodowy Bank Republiki Macedonii (NBRM) w dniu 15 grudnia 2016 roku wprowadzi do obiegu dwa nowe banknoty o nominałach 200 i 2000 denarów.Obecnie w obiegu są banknoty: 10, 50, 100, 500, 1000 i 5000 denarów. Natomiast z obiegu zostanie wycofany banknot o nominale 5000 denarów. Powodem jest to, iż nie jest on powszechnie akceptowany przez…