Banknoty o nietypowych kształtach

Banknoty o nietypowych kształtach

Prawie wszystkie banknoty świata były i są drukowane w kształcie prostokąta bądź kwadratu. Prawie… ponieważ w historii wystąpiło kilka odstępstw od tej reguły. Oto przykłady kilku z nich: Surinam 25 centów 1837 P-27 Rumunia 5000 lej 1944 P-55 Rumunia 10000 lej 1945 P-57 Rumunia 100000 lej 1946 P-58 Rumunia 1000000 lej 1947 P-60 Urugwaj 20…