Lech był polską walutą przez 23 dni

Lech był polską walutą przez 23 dni

W dniu 5 lutego 1919 roku Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa postanowiła wprowadzić polską walutę w celu ujednolicenia obiegu pieniężnego na terenie kraju. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa była bankiem emisyjnym utworzonym w 1916 roku przez zaborcę niemieckiego na terenie warszawskiego generalnego gubernatorstwa. W 1918 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w obiegu była marka polska (waluta…