Iran ujawnił wizerunek nowego banknotu o nominale 500000 riali

Iran ujawnił wizerunek nowego banknotu o nominale 500000 riali

Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI) ujawnił wizerunek nowego banknotu obiegowego o nominale 500000 riali. Banknoty obiegowe od nominału 500000 riali wzwyż to tzw irańskie czeki. Na awersie banknotu widnieje cyfrowy zapis nominału – 50. Natomiast na rewersie banknotu ostatnie cztery zera nominału mają inny odcień. Jest to kolejny krok ku denominacji…

Iran zmieni nazwę swojej waluty

Iran zmieni nazwę swojej waluty

Prezydent Iranu (Hasan Rouhani) ogłosił, że nazwa irańskiej waluty ulegnie zmianie. Zamiast obecnego w obiegu riala irańskiego oficjalną walutą będzie toman. W historii Iranu toman był w obiegu do 1932 roku, kiedy to został zastąpiony rialem. Obecnie w codziennych rozliczeniach nadal używane jest pojęcie tomana – 1 toman jest równy 10 rialom. Wprowadzenie nowej waluty…