Mongolia wydała banknot okolicznościowy o nominale 10000 tugrików

Mongolia wydała banknot okolicznościowy o nominale 10000 tugrików

Mongolbank w dniu 9 lipca 2021 roku wyemitował nowy banknot okolicznościowy o nominale 10000 tugrików. Banknot wydano z okazji setnej rocznicy Rewolucji Ludowej. Projekt nowego banknotu bazuje na jego obiegowym odpowiedniku o tym samym nominale. Na awersie dodano okolicznościowe logo. Na rewersie dodano wizerunek Damdin Suche Bator – mongolskiego dowódcy wojskowego oraz fragment jego przemówienia.…

Mongolia wyda zmodernizowany banknot o nominale 5000 tugrików

Mongolia wyda zmodernizowany banknot o nominale 5000 tugrików

Mongolbank w pierwszym kwartale 2019 roku wyemituje zmodernizowany banknot obiegowy o nominale 5000 tugrików. Główną zmianą w stosunku do obecnej w obiegu wersji banknotu o w/w nominale jest znak Sojombo na awersie banknotu, który na nowym banknocie został wydrukowany w technologii 3D Spark. Zmodernizowany banknot obiegowy o nominale 5000 tugrików (2019): Filmik przedstawiający wszystkie zabezpieczenia…