Zimbabwe wprowadziło nowy banknot obiegowy o nominale 5 dolarów

Zimbabwe wprowadziło nowy banknot obiegowy o nominale 5 dolarów

The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) w dniu 2 lutego 2017 roku wprowadził do obiegu nowe banknoty o nominale 5 dolarów o łącznej wartości 15 milionów dolarów. Nastąpiło ponad dwumiesięczne opóźnienie we wprowadzaniu banknotów o w/w nominale. Pierwotnie miały być wyemitowane razem z banknotami o nominale 2 dolarów, które weszły do obiegu 28 listopada 2016…

Iran zmieni nazwę swojej waluty

Iran zmieni nazwę swojej waluty

Prezydent Iranu (Hasan Rouhani) ogłosił, że nazwa irańskiej waluty ulegnie zmianie. Zamiast obecnego w obiegu riala irańskiego oficjalną walutą będzie toman. W historii Iranu toman był w obiegu do 1932 roku, kiedy to został zastąpiony rialem. Obecnie w codziennych rozliczeniach nadal używane jest pojęcie tomana – 1 toman jest równy 10 rialom. Wprowadzenie nowej waluty…

Zimbabwe wprowadza do obiegu nowe banknoty

Zimbabwe wprowadza do obiegu nowe banknoty

The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) w dniu 28 listopada 2016 roku wprowadził do obiegu nowe banknoty o nominałach 2 i 5 dolarów. Banknoty określa się jako tzw. „bond notes” – obligacje. Wprowadzenie nowych banknotów ma na celu rozwiązanie niedoboru środków pieniężnych na rynku. Kurs nowych banknotów jest sztywno ustalony na 1:1 w stosunku do…

Najniższy nominał polskiego banknotu to 1 grosz – bilet zdawkowy z 1924 roku

Najniższy nominał polskiego banknotu to 1 grosz – bilet zdawkowy z 1924 roku

Najniższym nominałem polskiego banknotu był 1 grosz z 1924 roku. Był to bilet zdawkowy, czyli banknot, który zastępował monety. Bilety zdawkowe znajdowały się w obiegu do czasu wprowadzenia odpowiedniej liczby monet nowej polskiej waluty czyli złotego. W obiegu były również bilety zdawkowe o nominałach: 5, 10, 20 i 50 groszy wydane przez Ministerstwo Skarbu. Bilet…

Lech był polską walutą przez 23 dni

Lech był polską walutą przez 23 dni

W dniu 5 lutego 1919 roku Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa postanowiła wprowadzić polską walutę w celu ujednolicenia obiegu pieniężnego na terenie kraju. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa była bankiem emisyjnym utworzonym w 1916 roku przez zaborcę niemieckiego na terenie warszawskiego generalnego gubernatorstwa. W 1918 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w obiegu była marka polska (waluta…