Tanzania: Banknot o nominale 500 szylingów zostaje zastąpiony monetą

The Bank of Tanzania zastępuje banknoty o nominale 500 szylingów monetami o tym samym nominale. Banknoty zostają wycofywane z obiegu ze względu na wysokie koszty ich druku. Obecnie w Tanzanii w obiegu są banknoty z serii wydanej w 2010 roku – nominały to: 500, 1000, 2000, 5000 oraz 10000 szylingów.

Banknot o nominale 500 szylingów – seria 2010:

Moneta, która zastępuje banknot o nominale 500 szylingów:
tanzania500moneta

Banknoty obiegowe Tanzanii – seria 2010:

zdjęcia pochodzą ze strony: http://banknote.ws
źródło: https://www.bot-tz.org/