Trynidad i Tobago ujawnił wizerunki nowej serii banknotów

Bank Centralny Trynidadu i Tobago na początku sierpnia 2020 roku ujawnił wizerunki nowej serii banknotów obiegowych. Banknoty zostały wydrukowane na podłożu polimerowym. W grudniu 2019 roku do obiegu trafił pierwszy nominał z nowej serii tj. 100 dolarów. Kolejne nominały zostaną wprowadzane do obiegu stopniowo od czwartego kwartału 2020 roku. Nowa seria, podobnie jak ta obecna, składa się z sześciu nominałów: 1, 5, 10, 20, 50 i 100 dolarów. Polimerowa seria będzie w obiegu równolegle z wersją papierową do końca 2021 roku.

https://www.guardian.co.tt/business/central-bank-reveals-concept-designs-for-new-notes-6.2.1174765.c0fa797b32

źródło: https://www.guardian.co.tt/business/central-bank-reveals-concept-designs-for-new-notes-6.2.1174765.c0fa797b32
zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.guardian.co.tt