Ukraina ujawniła tematykę nowych banknotów okolicznościowych

Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України) w 2019 roku wyemituje dwa nowe banknoty okolicznościowe. Informacja figuruje w planie emisyjnym na 2019 rok. Zostanie wyemitowane po 50000 sztuk każdego z banknotów ( w tym 40000 sztuk wraz z pamiątkowym folderem). Pierwszy z nich zostanie wyemitowany we wrześniu 2019 roku i upamiętni on Łeonid-a Kadeniuk-a (1951-2018) – pierwszego i jedynego kosmonautę niepodległej Ukrainy. Drugi zostanie wydany w grudniu 2019 roku i upamiętni Walerego Łobanowskiego (1939-2002) – wybitnego ukraińskiego piłkarza i trenera. Na chwilę obecną nie ujawniono więcej szczegółów odnoście nowych banknotów okolicznościowych.

AKTUALIZACJA !!! 31.08.2019

Obecnie w planie emisyjnym figuruje tylko banknot okolicznościowy poświęcony Łeonid-owi Kadeniuk . Jego emisja planowana jest na grudzień 2019 roku.

Łeonid Kadeniuk

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Leonid_Kadenyuk.jpg/800px-Leonid_Kadenyuk.jpg

Walery Łobanowski

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Valeri_Lobanovsky.jpg

źródło: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68159548&cat_id=133948
zdjęcie pochodzi ze strony: https://bank.gov.ua