Ukraina ujawniła wizerunek nowego banknotu obiegowego o nominale 1000 hrywien

Narodowy Bank Ukrainy w dniu 25 czerwca 2019 roku ujawnił wizerunek nowego banknotu obiegowego o nominale 1000 hrywien, który zostanie wyemitowany w dniu 25 października 2019 roku. Będzie to najwyższy nominał spośród banknotów, które są w obiegu. Obecnie w obiegu są banknoty o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 hrywien. Banknoty o nominałach 1, 2, 5 i 10 hrywien zostaną wkrótce całkowicie zastąpione monetami. Na awersie nowego banknotu pojawi się Wołodymyr Wernadski (1863-1945) – minerolog i geochemik, założyciel Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, której to budynek ujrzymy na rewersie banknotu. Wymiary banknotu to: 160 x 75 mm. Projekt nowego banknotu jest graficzną kontynuacją zmodernizowanej serii wydawanej od 2014 roku a wydano do tej pory trzy nominały: 20, 100 i 500 hrywien.

https://bank.gov.ua/

Zmodernizowana seria banknotów obiegowych wydawana od 2014 roku:

1000 hrywien ukraińskich (UAH) – ok. 140 złotych polskich (PLN)
kurs walut na czerwiec 2019 r.

źródło: https://1000uah.bank.gov.ua

zdjęcia pochodzą ze strony: https://1000uah.bank.gov.ua