Ukraina wprowadziła do obiegu zmodernizowany banknot o nominale 500 hrywien

Narodowy Bank Ukrainy (НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ) wprowadził do obiegu zmodernizowany banknot o nominale 500 hrywien. Banknot wszedł do obiegu w dniu 11 kwietnia 2016 roku. Zmieniono niektóre elementy graficzne banknotu oraz dodano nowe zabezpieczenia. Nowe banknoty o nominale 500 hrywien zastąpią zużyte i uszkodzone banknoty, które są obecnie w obiegu a zostały wyemitowane od 2006 do 2015 roku. Zmodernizowane banknoty będą w obiegu równolegle z banknotami poprzedniej emisji do czasu ich naturalnego zużycia w obiegu. W marcu 2015 roku został zmodernizowany banknot o nominale 100 hrywien.

Awers: Hryhorij Skoworoda (1722-1794) – filozof ukraiński, poeta i kompozytor.
Rewers: Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” – najstarsza uczelnia na terenie współczesnej Ukrainy
Wymiary: 154 x 75 mm

ukraina500new

Banknot 500 hrywien poprzedniej emisji 2006-2015 r.:

Film z prezentacji banknotu, która odbyła się w grudniu 2015 roku:

źródło: http://www.bank.gov.ua/control/en/publish/article;jsessionid=D6586486238C5B9933D2D14E5803A92E?art_id=29799048&cat_id=76291