Ukraina wyda dwa nowe banknoty okolicznościowe w 2019 roku

Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України) w 2019 roku wyemituje dwa nowe banknoty okolicznościowe. Informacja ukazała się w najnowszym planie emisyjnym na 2019 rok. Zostanie wyemitowane po 50000 sztuk każdego z banknotów. Zostanę one wydane wraz z pamiątkowymi folderami. Nie ujawniono więcej szczegółów odnośnie emisji nowych banknotów. Do tej pory wydał Narodowy Bank Ukrainy wyemitował dwa banknot okolicznościowe: pierwszy o nominale 50 hrywien wydany w 2011 roku z okazji 20 rocznicy swojego powstania , zaś drugi to 20 hrywien wydane w 2016 roku z okazji 160 rocznicy urodzin pisarza Iwana Franki (1856-1916).

 

źródło: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68159548&cat_id=133948
zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.maxpixel.net