Ukraina wydaje kolejne banknoty okolicznościowe

Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України) w dniu 19 listopada 2021 roku wyemituje dwa nowe banknoty okolicznościowe o nominałach 20 i 200 hrywien z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy. Są to kolejne banknoty okolicznościowe po 100 i 500 hrywien wydane w 30 rocznicę niepodległości Ukrainy. Nowe banknoty okolicznościowe bazują na projekcie swoich obiegowych odpowiedników o tych samych nominałach. Na awersie dodano rocznicowy logotyp „30 lat Niepodległości Ukrainy” Nakład banknotów wynosi po 30000 sztuk każdego nominału. Na grudzie 2021 roku zaplanowano emisje kolejnych banknotów okolicznościowych o nominałach 50 i 1000 hrywien.

Nowe banknoty okolicznościowe o nominałach 20 i 200 hrywien (2021):

https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/GetImage?idcoin=8EQ&typeimage=Avers
https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/GetImage?idcoin=8EQ&typeimage=Revers
https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/GetImage?idcoin=8ET&typeimage=Avers
https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/GetImage?idcoin=8ET&typeimage=Revers

źródło: https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/Detail?type_prod=souvenir
zdjęcia banknotów pochodzą ze strony: https://bank.gov.ua