Ukraina wydała nowy banknot obiegowy o nominale 20 hrywien

Narodowy Bank Ukrainy w dniu 25 września 2018 roku wyemitował nowy banknot obiegowy o nominale 20 hrywien. Projekt graficzny bazuje na okolicznościowej wersji banknotu o tym samym nominale wydanym w 2016 roku z okazji 160 rocznicy urodzin pisarza Iwana Franki (1856-1916). Zmodernizowane banknoty będą w obiegu równolegle z banknotami poprzedniej emisji do czasu ich naturalnego zużycia w obiegu. W ubiegłych latach w podobny sposób zmodernizowano już dwa banknoty obiegowe: 100 i 500 hrywien.

Awers: Iwan Franko – ukraiński poeta i pisarz.
Rewers: Budynek Opery Lwowskiej.
Wymiary: 130 x 69 mm

Nowy banknot obiegowy o nominale 20 hrywien (2018):

 

Banknot okolicznościowy o nominale 20 hrywien (2016):

Banknot obiegowy obecnej serii o nominale 20 hrywien (2003):

https://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/image?id=33&g=0&s=0 https://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/image?id=33&g=0&s=1

źródło: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=77993284&cat_id=55838

zdjęcia banknotów pochodzą ze strony: https://bank.gov.ua