USA: Kobiety pojawią się na nowych banknotach obiegowych o nominałach 5, 10 i 20 dolarów

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ujawnił jakie osoby zobaczymy na nowych banknotach amerykańskich. Na banknotach o nominałach 5, 10 i 20 dolarów zobaczymy wizerunki kilku kobiet, które zasłynęły w historii USA. Wizerunki te wybrano uwzględniając m.in konsultacje ze społeczeństwem. Jedyną kobietą, która pojawi się na awersie nowych dolarów amerykańskich będzie Harriet Tubman. Jack Lew – Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych – oświadczył, że ostateczne wizerunki banknotów 20, 10 i 5 dolarów zostaną zaprezentowane w 2020 roku z okazji 100. rocznicy wejścia w życie 19. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która przyznała kobietom prawa wyborcze.

Na awersie nowego banknotu o nominale 20 dolarów znajdzie się portret Harriet Tubman (1820-1913) – afroamerykańskiej abolicjonistki. Na rewersie banknotu będzie wizerunek Białego Domu oraz prezydenta Andrew Jackson-a (1767-1845), którego portret w obecnej serii znajduje się na awersie banknotu.

Na nowym banknocie o nominale 10 dolarów na awersie nadal będzie Aleksander Hamilton (1755-1804) – polityk, twórca dolara amerykańskiego.
Na rewersie banknotu zostanie przedstawia historia ruchu sufrażystek, których celem było przyznanie pełnych lub częściowych praw wyborczych kobietom. Pojawią się portrety następujących kobiet:
Lucretia Mott (1793-1880) – amerykańska abolicjonistka i działaczka społeczna.
Sojourner Truth (1797-1883) – amerykańska abolicjonistka, która urodziła się jako niewolnica.
Susan Brownell Anthony (1820-1906) – amerykańska sufrażystka, współzałożycielka National Women Suffrage Association (NWSA) w celu promowania konstytucjonalnego prawa kobiet do głosowania.
Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) – amerykańska aktywistka społeczna, abolicjonistka i feministka.
Alice Paul (1885-1977) – amerykańska sufrażystka i aktywistka.
Na rewersie podobnie jak w obecnej serii pojawi się również budynek Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych.

Awers banknotu o nominale 5 dolarów tak jak do tej pory będzie zdobił portret prezydenta Abrahama Lincolna (1809-1865).
Nowy rewers banknotu upamiętni wydarzenia historyczne, które miały miejsce przy pomniku Lincoln-a w Waszyngtonie (Mauzoleum Abrahama Lincolna). Znajdą się na nim postacie takie jak:
Martin Luther King (1929-1968) – działacz na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej, pastor. W 1963 roku wygłosił historyczne przemówienie przy pomniku Lincolna zaczynające się od słów „I have a dream”
Marian Anderson (1897-1993) – amerykańska śpiewaczka, znana m.in. z występu pod Pomnikiem Lincolna w 1939 roku
Eleanor Roosevelt (1884-1962) – amerykańska działaczka na rzecz praw człowieka. Żona prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta.

Nowe postacie na banknotach USA:

usabanknotewomen1

Jak widać nastąpiły duże zmiany w stosunku do informacji jakie były podawane do tej pory – kobieta miała pojawić się tylko na banknocie o nominale 10 dolarów. Na dzień dzisiejszy brak informacji o zmianach na pozostałych nominałach banknotów tj. 1, 2, 50 i 100 dolarów.

Obecna seria banknotów USA (2013) o nominałach 5, 10 i 20 dolarów:źródło: https://modernmoney.treasury.gov/ http://wikipedia.pl http://banknote.ws