Wielka Brytania: Bank Anglii w czerwcu 2016 roku zaprezentuje wizerunek nowego banknotu polimerowego o nominale 5 funtów

Bank of England w dniu 2 czerwca 2016 roku zaprezentuje wizerunek nowego banknotu polimerowego o nominale 5 funtów. Banknoty te zostaną wprowadzone do obiegu we wrześniu 2016 roku. Będą one w obiegu równocześnie z papierową wersją banknotu, która będzie stopniowo wycofywana w kolejnych latach. Na rewersie banknotów pojawi się wizerunek Winston-a Churchill-a, Pałac Westminsterski oraz Big Ben. Na awersie znajdzie się wizerunek Królowej Elżbiety II. Według zapowiedzi banku banknoty będę mniejsze od obecnych o ok. 15%. Banknot polimerowy o nominale 10 funtów na rewersie którego pojawi się wizerunek angielskiej pisarki – Jane Austen wejdzie do obiegu pod koniec 2017 roku, a polimer o nominale 20 funtów zostanie wprowadzony w 2020 roku.

england5poundspolimer

Obecna papierowa wersja banknotu 5 funtowego:

Wizerunek Churchill-a pojawił się już w przeszłości na banknotach Zjednoczonego Królestwa a dokładniej Gibraltaru – brytyjskiego terytorium zamorskiego. Było to 50 funtów poprzedniej emisji z 1995 roku.

źródło: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2016/040.aspx