Wyjątkowe banknoty Tatarstanu nie posiadające oznaczenia nominału oraz nazwy waluty

Tatarstan w latach 90-tych XX wieku posiadał status autonomii od Federacji Rosyjskiej i wydawał swoje własne banknoty – ruble. Tatarstan nie dostawał wówczas funduszy od rządu rosyjskiego. Banknoty Tatarstanu były wyjątkowe z powodu tego, że nie posiadały oznaczenia nominału oraz nie było na nich nazwy waluty. Można było za nie kupić tylko określone produkty – głównie żywność.

Tatarstan – autonomiczna republika w europejskiej części Rosji, położona między rzekami Wołgą i Kamą. Tatarstan ogłosił niepodległość 30 sierpnia 1990 roku. Po rozpadzie ZSRR, w 1992 Tatarstan wraz z Czeczenią odmówił podpisania nowego układu o stowarzyszeniu z Rosją, ostatecznie jednak układ taki podpisano w 1994 r. Od 2000 roku po rewizji Konstytucji Tatarstanu jest on częścią federacji rosyjskiej.
Aktualnie walutą obowiązującą w Tatarstanie jest rubel rosyjski.

Poniżej przykład ostatniej emisji banknotów z Tatarstanu:

500 rubli 1993

500 rubli 1993

1000 rubli 1994

1000 rubli 1995

5000 rubli 1996 (dwie wersje kolorystyczne)


Zdjęcia pochodzą ze strony: http://banknote.ws