Wymiana zużytych i uszkodzonych banknotów – w jakich przypadkach za uszkodzone 100 zł dostaniemy tylko 50 zł !

Zgodnie z zarządzeniem nr 31/2013 Narodowego Banku Polskiego wymiany zniszczonego lub przedartego banknotu można dokonać w każdym banku. Pod warunkiem, że autentyczność banknotów nie budzi podejrzeń, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie ich wartości nominalnej.
Zgodnie z § 2 w/w zarządzenia „wymianie podlegają banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione
lub uszkodzone w inny sposób, w tym również wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku”

Banki wymieniają zużyte lub uszkodzone banknoty w pełnej wartości nominalnej (100% wartości nominału) jeżeli odpowiadają następującym warunkom:
– banknoty są przerwane na kilka części, sklejone lub niesklejone, jeżeli wszystkie części pochodzą z tego samego
banknotu, nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100% pierwotnej
powierzchni,
– jeżeli banknoty zachowały ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie

Banki wymieniają za połowę wartości nominalnej (50% wartości nominału) przedstawione do wymiany banknoty, jeżeli odpowiadają następującym
warunkom:
– zachowały od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie

Przykład: Przynosimy do banku uszkodzony banknot o nominale 100 zł (tylko jego połowę) – w tym przypadku bank zwróci nam połowę wartości nominalnej przyniesionego banknotu czyli 50 zł.

Odnośnie wymiany zużytych lub uszkodzonych monet zapraszam do lektury poniższego zarządzenia NBP.

źródło: Zarządzenie nr 31/2013 Prezesa NBP z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej