Zimbabwe wprowadziło nowy banknot obiegowy o nominale 5 dolarów

The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) w dniu 2 lutego 2017 roku wprowadził do obiegu nowe banknoty o nominale 5 dolarów o łącznej wartości 15 milionów dolarów. Nastąpiło ponad dwumiesięczne opóźnienie we wprowadzaniu banknotów o w/w nominale. Pierwotnie miały być wyemitowane razem z banknotami o nominale 2 dolarów, które weszły do obiegu 28 listopada 2016 roku. Banknoty określa się jako tzw. „bond notes” – obligacje. Wprowadzenie nowych banknotów ma na celu rozwiązanie niedoboru środków pieniężnych na rynku. Kurs nowych banknotów jest sztywno ustalony na 1:1 w stosunku do dolara amerykańskiego, który obecnie jest głównym środkiem płatniczym w Zimbabwe.

Zimbabwe – 5 dolarów (2016)
Awers: Formacja skalna Chiremba Balancing Rocks
Rewers: Żyrafy


2 dolary – bond notes (2016):

źródło: http://www.techzim.co.zw/2017/02/reserve-bank-zimbabwe-releases-15-million-worth-new-5-notes-brings-bond-total-88-million/
zdjęcie banknotu o nominale 2 dolarów pochodzi ze strony: http://banknote.ws