Boliwia wydała nowy banknot o nominale 50 boliviano

Banco Central de Bolivia w dniu 15 października 2018 roku wyemitował nowy banknot obiegowy o nominale 50 boliviano. Jest to trzeci wyemitowany nominał banknotu z nowej serii, która będzie się składała z pięciu nominałów: 10, 20, 50, 100 i 200 boliviano. Poszczególne nominały banknotów będą wprowadzane do obiegu stopniowo. Na awersach banknotów pojawią się postacie zasłużone w historii Boliwii oraz elementy architektury i krajobrazu a na rewersach fauna i flora. Banknoty zostały wyprodukowane przez francuską drukarnię Oberthur Fiduciaire. Nowy banknot o nominale 50 boliviano będzie w obiegu równolegle z banknotem obecnej serii do momentu jego naturalnego zużycia. Kolejnym nominałem nowej serii będzie 100 boliviano – zostanie wydane w styczniu 2019 roku.

 

Nowy banknot obiegowy o nominale 50 boliviano (2018):

Awers: José Manuel Baca, Bruno Racua, Pablo Zárate Willca oraz Fort Incallajta.

Rewers: Sajama – andyjski szczyt na terenie Boliwi (6542 m. n. p. m.), Flaming andyjski oraz komosa ryżowa.

Wymiary: 140 x 70 mm

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/nfb/billetes/nfb/img/50000/anverso50000.jpg https://www.bcb.gob.bo/webdocs/nfb/billetes/nfb/img/50000/reverso50000.jpg

 

Banknot obiegowy nowej serii o nominałach 10 i 20 boliviano (2018- ):

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/nfb/billetes/nfb/img/10000/anverso10000.jpg https://www.bcb.gob.bo/webdocs/nfb/billetes/nfb/img/10000/reverso10000.jpg

 

 

Nowa seria banknotów:

https://www.bcb.gob.bo/webassets/Gif-web2-mini-B.gif

Banknot obiegowy o nominale 50 boliviano, który był do tej pory w obiegu:

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/nfb/billetes/images/50000/anverso50000.jpg https://www.bcb.gob.bo/webdocs/nfb/billetes/images/50000/reverso50000.jpg

źródło: https://www.bcb.gob.bo/
zdjęcia  pochodzą ze strony: https://www.bcb.gob.bo/