Bułgaria wydaje zmodernizowany banknot obiegowy o nominale 100 lewów

Narodowy Bank Bułgarii w dniu 28 grudnia 2018 roku wyemituje zmodernizowaną wersję banknotu o nominale 100 lewów. Nowe banknoty będą posiadały m.in. oznaczenie nominału drukowane farbą zmienną optycznie, zmieniony hologram, nowy znak wodny, ułatwienia dla osób niedowidzących, zmienioną nić zabezpieczającą. Projekt banknotu pozostaje bez zmian. Podobne zmiany zostaną wprowadzone w pozostałych nominałach banknotów obiegowych. Według Narodowego Banku Bułgarii wydanie banknotu o nominale 100 lewów inauguruje wydanie nowej serii banknotów. Wymiary banknotu to 149 x 79 mm.

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_native/%7Eexport/NEW_NOTE_2018_100LV_BG%7E5%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/145523-1.gif

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_native/%7Eexport/NEW_NOTE_2018_100LV_BG%7E5%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/145523-2.gif

Banknot obiegowy o nominale 100 lewów wydawany od 2003 roku:

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_notes_coins/%7Eexport/NOTE_2003_100BGN_BG%7E6%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/86415-1.gif

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_notes_coins/%7Eexport/NOTE_2003_100BGN_BG%7E6%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/86415-2.gif

źródło: http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNewBanknotesSeries/index.htm?toLang=_EN&toLang=_EN

zdjęcia banknotów pochodzą ze strony: http://www.bnb.bg