Bułgaria wydaje zmodernizowany banknot obiegowy o nominale 50 lewów

Narodowy Bank Bułgarii w dniu 1 listopada 2019 roku wyemituje zmodernizowaną wersję banknotu o nominale 50 lewów. Nowy banknot będzie posiadał m.in. oznaczenie nominału drukowane farbą zmienną optycznie, zmieniony hologram, nowy znak wodny, ułatwienia dla osób niedowidzących, zmienioną nić zabezpieczającą. Projekt banknotu pozostaje bez zmian. W podobny sposób został już zmodernizowany banknot o nominale 100 lewów. Wymiary banknotu to 136 x 76 mm.

Zmodernizowany banknot obiegowy o nominale 50 lewów (2019):

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_native/%7Eexport/NEW_NOTE_2019_50LV_BG%7E1%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/155329-1.gif
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_native/%7Eexport/NEW_NOTE_2019_50LV_BG%7E1%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/155329-2.gif

Banknot obiegowy o nominale 50 lewów wydawany od 1999 roku:

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_notes_coins/%7Eexport/NOTE_2006_50BGN_BG%7E3%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/45847-1.gif
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_notes_coins/%7Eexport/NOTE_2006_50BGN_BG%7E3%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/45847-2.gif

źródło: https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNewBanknotesSeries/NACNBS_50levs/index.htm

zdjęcia pochodzą ze strony: https://www.bnb.bg