Irlandia Północna: Do obiegu trafiło pięć nowych banknotów polimerowych

Bank of Ireland, Danske Bank oraz Ulster Bank w dniu 27 lutego 2019 roku wyemitowały nowe banknoty obiegowe. Bank of Ireland oraz Ulster Bank wydały banknoty o nominałach 5 i 10 funtów. Natomiast Danske Bank wydał banknot obiegowy o nominale 10 funtów, ponieważ w/w bank nie wydaje banknotów pięciofuntowych. Wszystkie nowe banknoty zostały wydrukowane na podłożu polimerowym. Projekt większości banknotów bazuje na obecnych w obiegu wersjach papierowych o tych samych nominałach. Jedynie banknoty Ulster Bank zostały zaprojektowane na nowo.

Nowe banknoty obiegowe o nominałach 5 i 10 funtów (2019):

Bank of Ireland – 5 i 10 funtów:

https://www.bankofirelanduk.com/app/uploads/2019/02/Bank-of-Ireland-%C2%A35-2018-front-specimen-600dpi.jpg
https://www.bankofirelanduk.com/app/uploads/2019/02/Bank-of-Ireland-%C2%A35-2018-back-specimen-600dpi.jpg
https://www.bankofirelanduk.com/app/uploads/2019/02/Bank-of-Ireland-%C2%A310-2018-front-specimen-600dpi.jpg
https://www.bankofirelanduk.com/app/uploads/2019/02/Bank-of-Ireland-%C2%A310-2018-back-specimen-600dpi.jpg

Ulster Bank – 5 i 10 funtów:

https://acbi.pixl8.london/uploads/assets/derivatives/206x400_highestperformance_/6cb98754-39fc-463b-aa6b39ba3625660d.jpg
https://acbi.pixl8.london/uploads/assets/derivatives/207x400_highestperformance_/bbb8c43c-15a0-4140-8d773228e4ec8cee.jpg

Danske bank – 10 funtów:

https://danskebank.co.uk/-/media/danske-bank/uk/news-stories/polymer-front-.-.jpg
https://danskebank.co.uk/-/media/danske-bank/uk/news-stories/polymer-back-.-.jpg

Broszura informująca o zabezpieczeniach nowych banknotów obiegowych:

https://acbi.pixl8.london/uploads/assets/uploaded/b8c1c272-2b18-4b86-a02b3e65a451b4cb.pdf

Obecne w obiegu papierowe wersje banknotów o nominałach 5 i 10 funtów:

Bank of Ireland – 5 i 10 funtów:

https://www.bankofirelanduk.com/app/uploads/2017/04/%C2%A35-front-300×163.jpg
https://www.bankofirelanduk.com/app/uploads/2017/04/%C2%A35-back-300×163.jpg
https://www.bankofirelanduk.com/app/uploads/2017/04/%C2%A310-front-300×163.jpg
https://www.bankofirelanduk.com/app/uploads/2017/04/%C2%A310-back-300×163.jpg

Ulster Bank – 5 i 10 funtów:

https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A35UlsterBank/Ulster-Bank-%C2%A35-front.png
https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A35UlsterBank/Ulster-Bank-%C2%A35-back.png
https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A310UlsterBank/Ulster-Bank-%C2%A310-front.png

Danske Bank – 10 funtów:

https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A310DanskeBank2013Series/Danske-Bank-%C2%A310-(Jan-2013)-front.png
https://www.scotbanknotesecurity.org.uk/App_Themes/StandardMain/images/%C2%A310DanskeBank2013Series/Danske-Bank-%C2%A310-(Jan-2013)-back.png

W Irlandii Północnej są cztery banki, które emitują banknoty będące prawnym środkiem płatniczym: Ulster Bank, Bank of Ireland, First Trust Bank oraz Danske Bank.

źródło: https://www.acbi.org.uk
zdjęcia banknotów pochodzą ze stron: https://danskebank.co.uk , https://www.bankofirelanduk.com oraz https://www.acbi.org.ukUl