Mauretania wydała ostatni banknot obiegowy z nowej serii

Banque Centrale de Mauritanie w maju 2018 roku roku wyemitował ostatni banknot obiegowy z nowej serii o nominale 1000 ugija. Pozostałe nominały nowej serii tj. 50, 100, 200 i 500 ugija weszły do obiegu w dniu 1 stycznia 2018 roku. BCM z uwagi na przeprowadzoną denominację, chcąc uniknąć pomyłek, czekał z wydaniem nowego banknotu o nominale 1000 ugija aż zostanie wycofana z obiegu większość banknotów poprzedniej serii o nominale 1000 ugija (sprzed denominacji), gdyż 1000 nowych ugija jest w przeliczeniu warte 10000 ugija poprzedniej serii. Mauretania przeprowadziła denominację swojej waluty. Nowa seria banknotów składa się z pięciu nominałów: 50, 100, 200, 500 i 1000 ugija.  Cała nowa seria została wydrukowana na podłożu polimerowym.

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 roku poprzednia i nowa seria banknotów będą równolegle w obiegu.
Od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018 roku banknoty poprzedniej serii będą wymieniane tylko w BCM.
Po 1 stycznia 2019 roku banknoty poprzedniej serii ulegną demonetyzacji.

Banknot obiegowy nowej serii o nominale 1000 ugija (2018):

Nowa seria banknotów obiegowych (2018):

 

 

Banknoty obiegowe poprzedniej serii o nominałach 1000 ugija (wersja papierowa i polimerowa) 2004-2017:

http://banknote.ws/COLLECTION/countries/AFR/MAU/MAU0013bo.jpg http://banknote.ws/COLLECTION/countries/AFR/MAU/MAU0013br.jpg
http://banknote.ws/COLLECTION/countries/AFR/MAU/MAU0019o.jpg http://banknote.ws/COLLECTION/countries/AFR/MAU/MAU0019r.jpg

źródło: http://www.ouguiya.mr
zdjęcia banknotów pochodzą ze strony: http://banknote.ws