Naddniestrze wydało dwa nowe banknoty okolicznościowe o nominale 1 rubla

Bank Republiki Naddniestrzańskiej wydał dwa nowe banknoty okolicznościowe o nominale 1 rubla. Pierwszy z okazji setnej rocznicy organów bezpieczeństwa państwa. Zaś drugi z okazji setnej rocznicy powstania milicji. Projekty banknotów bazują na swoim nominalnym odpowiedniku w obiegu. Na awersie, po prawej stronie na pierwszym banknocie umieszczono Godło Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Naddniestrza z napisem „100 lat KGB” oraz „25 lat Naddniestrza”. Natomiast na awersie drugiego banknotu, po prawej stronie umieszczono Godło Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Naddniestrza z napisem „100 lat milicji” oraz „26 lat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Naddniestrza”. Nakład to 2500 sztuk każdego z banknotów.

Nowe banknoty okolicznościowe o nominałach 1 rubla (2017):
naddniestrze_1a""
naddniestrze_1b""

Banknot obiegowy o nominale 1 rubla (2007-2012):
naddniestrze_1rubelawers""
naddniestrze_1rubelrewers""

źródło: http://www.cbpmr.net/index.php?id=2210
zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.cbpmr.net