Polska: Ujawniono wizerunek nowego banknotu okolicznościowego o nominale 20 złotych

W dniu 7 sierpnia 2017 roku ujawniono wizerunek nowego banknotu okolicznościowego o nominale 20 złotych. Banknot zostanie wydany w dniu 21 sierpnia 2017 roku z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wizerunek banknotu opublikowano w „Zarządzeniu nr 19/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”. Nakład banknotu wyniesie do 55000 sztuk. Cena emisyjna banknotu wynosi 60 złotych. Szczegółowy opis wizerunku banknotu znajduje się w w/w zarządzeniu – LINK

Awers: Stylizowane wizerunki korony Maryi oraz korony Dzieciątka Jezus z obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Rewers: Rycina z 1717 roku przedstawiająca iluminację Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (z lewej strony) oraz widok na ołtarz koronacyjny (z prawej strony).
Wymiary: 150 x 77 mm.

źródło: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/785/M2017000078501.pdf
zdjęcie banknotu pochodzi z w/w zarządzenia