Singapur i Brunei wydały banknoty okolicznościowe z okazji 50 rocznicy powstania unii walutowej

Singapur i Brunei w dniu 5 lipca 2017 roku wydały banknoty okolicznościowe o nominałach 50 dolarów singapurskich i 50 dolarów brunei z okazji obchodów 50 rocznicy umowy o wzajemnej wymienności walutowej między oboma krajami. Zgodnie z unią walutową pomiędzy tymi krajami akceptują one banknoty i monety wyemitowane przez siebie po takim samym kursie walutowym – co oznacza, że ​​jeden dolar singapurski ma równowartość jednego dolara brunei. Jest to jedyne takie porozumienie w Azji. Banknot o nominale 50 dolarów singapurskich zostanie wydany w nakładzie 2 milionów sztuk. Natomiast banknot o nominale 50 dolarów brunei zostanie wydany w nakładzie 1 miliona sztuk. Oba banknoty w większości mają te same elementy i układy. Awersy banknotów zawierają logo 50 rocznicy podpisania umowy walutowej, kwiat Bruneński (narodowy kwiat Brunei) i Vanda Miss Joaquim (narodowy kwiat Singapuru). Ponadto na awersie 50 dolarów singapurskich widnieje Yusof bin Ishak – pierwszy prezydent kraju w latach 1965–1970. Natomiast na awersie 50 dolarów brunei – Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah – sułtan Brunei od 1967 roku. Tymczasem rewersy odzwierciedlają bliskie więzi między obydwoma krajami w różnych dziedzinach, takich jak obrona, edukacja i turystyka. Oba banknoty w większości nakładu będą wyemitowane w okolicznościowym folderze.

Banknot okolicznościowy o nominale 50 dolarów singapurskich:

Banknot okolicznościowy o nominale 50 dolarów brunei:

Filmik prezentujący oba banknoty:

źródło: http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/50th-Anniversary-of-the-Currency-Interchangeability-Agreement.aspx