Mongolia wydała banknot okolicznościowy o nominale 10000 tugrików

Mongolbank w dniu 9 lipca 2021 roku wyemitował nowy banknot okolicznościowy o nominale 10000 tugrików. Banknot wydano z okazji setnej rocznicy Rewolucji Ludowej. Projekt nowego banknotu bazuje na jego obiegowym odpowiedniku o tym samym nominale. Na awersie dodano okolicznościowe logo. Na rewersie dodano wizerunek Damdin Suche Bator – mongolskiego dowódcy wojskowego oraz fragment jego przemówienia. Wymiary banknotu to: 150 x 72 mm.

Nowy banknot okolicznościowy o nominale 10000 tugrików (2021):

https://montsame.mn/files/60f50c0569de5.png
https://montsame.mn/uploads/content/e4f67ca5a1ec8c69de7710f5a40371b8.png

źródło: https://montsame.mn/en/read/269935
zdjęcia banknotu pochodzą ze strony: https://montsame.mn